بیداری روح و انتشارعشق

۱ . ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ .
۲ . ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ .
۳ . ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺭﺍﺩﯼ .
۴ . ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﺖ .
۵ . ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ .
۶ . ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ .
۷ . ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ .
۸ . ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ .
۹ . ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
۱۰ . ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
١١ . ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻨﺪ .
١٢ . ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﻭﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﺁﻓﺮﯾﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﭼﻬﺮﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

واسه بهتر شدن خودت انقدر وقت بذار، که دیگه وقت اینو نداشته باشی تو زندگی دیگران کنجکاوی کنی…!
(دادن عشق) را تمرین کنید :
اگر نياز به دريافت عشق داريد بايد ابتدا خودتان به ديگران عشق بي قيد و شرط هديه كنيد تا طبق قانون كارما، مانند يا بهتر از آن را دريافت كنيد. بهترين راه آزمودن آن، تمرين محبت باافراد خانواده است.
لازم نيست دنبال كسي بگرديد تا به او محبت كنيد. لازم نيست به كسي كه ، صلاح شما در قطع رابطه با او بوده دوباره محبت كنيد. نه! مگر افراد خانواده ي خودتان چه گناهي كرده اند ؟! چرا در خانه ي خودتان ، قدرت جادويي و اعجاب انگيز عشق را به اثبات نرسانيد؟
نگوييد كه آنها پر از ايرادند!
به اطرافيانتان خوب نگاه كنيد. به جاي سرزنش و ملامت، ديگران را مورد تحسين قرار بدهيد.
در بدترين آدمها هم اگر خوب بنگريد، صفات تحسين آميزي پيدا مي كنيد!

اولين و مناسب ترين فرد براي اينكه تمرين (دادن عشق) را انجام بدهيد، مادرتان است.
زيرا مادر ، فطرتا” به فرزندش عشق بي قيد و شرط مي بخشد. عشقي خالص بي آنكه چيزي در برابر آن بخواهد!
بنابراين حق الهي اوست كه از شما عشقي را دريافت كند كه ساليان سال به شما بخشيده است!بدترين مادر دنيا اين حق را دارد كه از فرزند خود عشق دريافت كند!
فكر كنيد آيا آنقدر كه لايقش بوده به او محبت كرده ايد؟ اگر نه پس چطور انتظار دريافت عشق بيشتري از ديگران داريد؟!
مگر نمي دانيد اگر عشقي را كه حق الهي كسي است از او دريغ كنيد، طبق قانون كارما، عشقي را كه حق الهي شماست، از شما دريغ خواهد شد؟!
بنابراين در مورد تك تك افرادي كه حق الهي آنهاست تا از طريق شما عشق دريافت كنند بينديشيد.
به آنها عشق بي قيد و شرط ببخشيد !
طبق قانون كارما، هرگز تا چيزي نبخشيد چيزي دريافت نمي كنيد
WWW.MOHIE.IR

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*