درموردضمیرناخودآگاه

>>قوانین ضمیر ناخودآگاه انسان<<

– ضمیر ناخودآگاه، هیچ عادت و رفتاری را برای ما برنامه‌ریزی نمی‌کند مگر به منظوری مفید و مثبت .

تمامی قوانین ضمیر ناخودآگاه، در زندگی اهمیت دارد اما این قانون، در بیش‌تر مراحل زندگی، جایگاهی ویژه دارد. ضمیر ناخودآگاه، مانند یک رایانه است که قادر به برنامه‌ریزی می‌باشد و یکی از وظایف آن، تولید رفتار و عادت‌هاست. ضمیر ناخودآگاه، تمامی عادت‌ها و رفتارها را درصورتی برای ما برنامه‌ریزی می‌کند که پشت آن‌ها، منظوری مثبت و مفید وجود داشته باشد؛ خواه، این عادت مثبت باشد یا منفی.

– ضمیر ناخودآگاه، اطلاعات را از طریق حواس پنج‌گانه دریافت می‌نماید .
– ضمیر ناخودآگاه، اطلاعات را از حس ششم نیز دریافت می‌نماید .
– ضمیر ناخودآگاه، از آن‌جاکه محل ثبت اطلاعات دائمی‌ست، از حافظه‌ای بسیار قوی برخوردار است .
– ضمیر ناخودآگاه، دارای قدرتی مافوق حواس است .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*