مورچه ای تدبیرکن!

WWW.MOHIE.IR
آیا میدانستید مورچه ها منطق فوق العاده ای دارند که می تواند برای استراتژیست ها الهام بخش باشد!؟
منطق مورچه ای دارای ۴ قسمت است:
🔷🔹اولین بخش آن این است:
«یک مورچه هرگز تسلیم نمی شود»
منطق خوبی است، اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقف شان کنید به دنبال راه دیگری می گردند . بالا می روند، پایین می روند، دور می زنند.

آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر ادامه می دهند.

چه منطق قدرتمندی؛ هرگز از جست و جوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر می رساند دست نکش.

🔷بخش دوم این است:
«مورچه ها کل تابستان را زمستانی می اندیشند»
🔷🔹این نگرش مهمی است.
نمی توان اینقدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است . پس مورچه ها وسط تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند .
آینده نگری اصل مهمی است و باید در تابستان فکر طوفان را هم کرد . باید همچنان که از آفتاب و شن لذت می برید به فکر سنگ و صخره هم باشید.
🔷سومین بخش از منطق مورچه این است:
«مورچه ها کل زمستان را مثبت می اندیشند»

🔗 این هم مهم است .
در طول زمستان مورچه ها به خود یادآور می شوند که این دوران زیاد طول نمی کشد ؛ به زودی از اینجا بیرون خواهیم رفت .
و در اولین روز گرم ، مورچه هابیرون می آیند . اگر دوباره سرد شد آنها برمی گردند زیر ، ولی باز در اولین روز گرم بیرون می آیند .

آنها برای بیرون آمدن نمی توانند زیاد منتظر بمانند.
🔷چهارمین و آخرین منطق مورچه ها:
یک مورچه در تابستان چه قدر برای زمستان خود جمع می کند؟

«هر چه قدر که در توانش باشد»

چه منطق فوق العاده ای است این منطق که هر چه قدر در توانایی ات است.
🔷🔹یک بار دیگر با هم مرور کنیم:
۱٫ هرگز تسلیم نشو
۲٫ آینده را ببین (زمستانی بیاندیش)
۳٫ مثبت بمان (تابستان را به خاطر بسپار)
۴٫ همه تلاشت را بکن
آیا شما به اندازه یک مورچه منطقی هستید
مانند یک مورچه منطقی باشیم و مانند
مورچه بزرگ بیندیشیم!
https://t.me/mohiehosseinmkh

البته منطق چهارم خیلی بهتر است برای ما انسانها به سوی بخشش هم برود که با بخشش مال فزونی خواهد یافت.

یکی از اصلی ترین دلایل پرداخت خمس همین ازدیاد شدن مال و ثروت است .

باور ندارید امتحان کنید!

حتی اروپاییان و آمریکاییان وافراد بسیار زیرک وثروتمند هم چیزی مشابه خمس که نامش عشریه است دارند و می پردازند.

اگر بازهم باور ندارید تحقیق کنید…

WWW.mohie.ir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*