استفاده از این ترفندها شما را دوست‌داشتنی ترمی‌کند